Syarikat Islam Indonesia sejak pertama kali didirikan pada 16 Oktober 1905 selalu berdaya upaya guna memperdapat dan mengusahakan hak menguasai tanah tumpah darah dan bangsa sendiri, membela kehidupan rakyat yang aman dan bahagia, mengatasi segala rintangan serta melawan penyimpangan-penyimpangan yang menggagalkan tujuan perjuangan: membebaskan rakyat dari segala macam bentuk perhambaan,Continue Reading

Jakarta (SII.or.id) — Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia mengeluarkan maklumat berkaitan dengan datangnya bulan Romadhon 1437H. Dengan tunduk dan berserah diri kepada Alloh SWT atas Rahmat serta Ridho-Nya, Lajnah Tanfidziyah Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia setelah berkeyakinan bahwa Ru’yah dan Hisab saling berkaitan erat dan menguatkan satu dan lainnya,Continue Reading