Kategori Tokoh

Tokoh Pelopor Pergerakan

Pelopor Pergerakan Syarikat Islam Indonesia Syarikat Islam Indonesia (SI-Indonesia) adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang di dirikan di Solo pada 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhudi dan kawan-kawan dan pada konsolidasi tahun 1906…

Islam dan Sosialisme

Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam (SI) yang terkenal itu. “Beliau dalam kursusnya tidak mencela (Karl) Marx dan (Friedrich) Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya sebab teori Histori Materialisme Marx dan Engels telah menambah jelasnya bagaimana kesatuan sosialisme…