KHAZANATUL AMWAL

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN KHAZANATUL AMWAL DAN BUKU MUNFIQ

SYARIKAT ISLAM INDONESIA

Bagi Segenap Anggota Bai’at, Simpatisan Dan Segenap Kaum Muslimin¬†

Silahkan Menyalurkan Kewajiban Dan Keikhlasan Maliyah

Dalam Pergerakan Perjuangan Syarikat Islam Indonesia.

Catatan:

Untuk Pengambilan / Pemesanan Kontak

SEKRETARIAT DPP SYARIKAT ISLAM INDONESIA

Jl. Prof Dr. Latumenten Raya No. 16, Gerogol 11460 Jakarta Barat

Contak Person / WhatsApp: 085322445455